Elaho Medical ClinicChieftain Centre, 1337 Pemberton Ave,
Squamish, BC V8B 0R1

im